Pranešimai spaudai

Misionieriai sveikina Lietuvą

Kiekvienai tautai nepaprastai svarbi nepriklausomybė. Ji asmeninės kiekvieno piliečio laisvės laidas.

Raselas M. Nelsonas tapo septynioliktuoju Bažnyčios prezidentu

Raselas M. Nelsonas yra naujasis Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) prezidentas. 

Ypatingas kvietimas sausio 16 dienai (antradieniui)

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai visame pasaulyje kviečiami stebėti tiesioginę prezidento Raselo M. Nelsono kreipimosi transliaciją

Mirė prezidentas Tomas S. Monsonas

Sausio 2 d., būdamas 90-ies, mirė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) prezidentas ir pranašas Tomas S. Monsonas.

Kalėdinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros žinia

Šį džiaugsmingą metą būkime visi mes palaiminti nuoširdžiu dėkingumu už mūsų Viešpatį ir Mokytoją.

Kristaus gimimas iškilmingai prisimenamas Pirmosios Prezidentūros Kalėdų minėjime

Yra vienas žodis, kuris geriausiai apibūdina jausmus, patiriamus Kalėdų metu. Tas žodis yra meilė. Gelbėtojas savo pavyzdžiu mus mokė visus mylėti.

Kalėdinė iniciatyva „Apšviesk pasaulį“ kviečia tarnauti taip, kaip tarnautų Kristus

Pastarųjų dienų šventieji ir visame pasaulyje skatina visuomenę Kalėdų metą tarnauti minint Jėzaus Kristaus gyvenimą. Kalėdinė iniciatyva „Apšviesk pasaulį“ jau antrus metus sutelkiama į dalijimąsi Jėzaus Kristaus šviesa. 

Mormonų moterų vadovė kalba Europos Parlamento konferencijoje

Bažnyčios moterų organizacijos prezidentė sesuo Džina B. Bingam kreipėsi į konferencijoje „Tikėjimo moterys. Religijos arba tikėjimo laisvės perspektyva“ susirinkusius mokslininkus ir aukštus pareigūnus. 

Mormonų vadovas ragina Bažnyčios narius Lietuvoje būti geriausiais savo šalies piliečiais

Vilniaus susirinkimų namuose įvyko dvasinė vakaronė, kurioje be kitų svečių dalyvavo Dvylikos Apaštalų kvorumo prezidentas Raselas M. Nelsonas su seserimi Nelson.

Vilniuje įvyko seminaras sutuoktinių poroms

Vilniaus susirinkimų namuose  įvyko seminaras sutuoktinių poroms. Jį surengė šiuo metu misionieriais tarnaujantys Nensė ir Raselas Baisai.