Bažnyčios prezidentai

Bažnyčios prezidentai

Tema

Nuo Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios įkūrimo 1830 metais 16 vyrų tarnavo Bažnyčios prezidentais. Kiekvieną iš šių vyrų pastarųjų dienų šventieji laiko pranašu, gaunančiu Dievo apreiškimus. Kiekvienas iš jų turėjo ypatingas dovanas ir talentus, tuo laikotarpiu padėjusius Bažnyčiai vystytis ir paklojusius pagrindą tolesniam jos augimui.

Įgaliojimą vadovauti Bažnyčiai pirmasis jos prezidentas Džozefas Smitas gavo iš Jono Krikštytojo ir trijų Kristaus apaštalų: Petro, Jokūbo ir Jono, tą pačią „galią ir valdžią“ gavusių iš paties Jėzaus Kristaus (Luko 9:1). Šie vyrai apsireiškė angelų pavidalu ir suteikė Džozefui Smitui kunigystę. Ta pati kunigystė nepertraukiama grandine buvo perduota iki šių dienų, dabartiniam Bažnyčios prezidentui Tomui S. Monsonui.

Toliau pateikiamos visų Bažnyčios prezidentų biografijos.

  
 

 

Dzozefas Smitas
Džozefas Smitas

 Prezidentavimo metai: 1832–1844
 Gimimo data: 1805 m. gruodžio 23 d.
 Mirties data: 1844 m. birželio 27 d.

Gimęs 1805 m. gruodžio 23 d. Šerone, Vermonto valst., Džozefas Smitas jaunesnysis buvo penktas iš vienuolikos Liusės Mak ir Džozefo Smito vaikų. Jis dirbo šeimos ūkyje Vermonte, o vėliau – Vakarų Niujorke. 1820 m. Palmyroje, Niujorko valst., regėjime Džozefas Smitas matė Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų. Per apreiškimą jis išvertė ir išleido Mormono Knygą, 1830 m. balandžio 6 d. suorganizavo Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią ir gavo apreiškimus apie tai, kaip jai vadovauti. Jam vadovaujant, pastarųjų dienų šventieji įkūrė bendruomenes Ohajuje, Misūryje ir Ilinojuje. 1844 metų birželio 27 d. Džozefas Smitas su savo broliu Hairumu nedorėlių gaujos buvo nužudyti Karteidžo kalėjime.

Išsamesnę Džozefo Smito biografiją rasite čia.

 

 

Brigamas Jangas
Brigamas Jangas

 Prezidentavimo metai: 1847–1877
 Gimimo data: 1801 m. birželio 1 d.
 Mirties data: 1877 m. rugpjūčio 29 d.

Brigamas Jangas gimė 1801 m. birželio 1 d. Vitingeme, Vermonto valst. 1835 metais, praėjus trims metams po prisijungimo prie Bažnyčios, jis buvo pašauktas į Dvylikos  Apaštalų Kvorumą. Kaip Džozefo Smito darbų perėmėjas, 1846–1847 metais jis vedė persikėlėlius į Vakarus, į Uolinius kalnus, ir įkūrė Solt Leik Sitį. 1847 metų gruodžio 27 d. jis buvo palaikytas kaip Bažnyčios prezidentas. Kaip Bažnyčios prezidentas ir Jutos Teritorijos gubernatorius, jis įkūrė pastarųjų dienų šventųjų gyvenvietes Jutoje ir Amerikos vakaruose. Jam vadovaujant buvo pradėtos statyti šventyklos Jutos valstijos Solt Leiko, Sent Džordžo ir Logano miestuose. Jo dėka Jutoje buvo įvestas telegrafas ir nutiestas geležinkelis, o tarp pastarųjų dienų šventųjų jis skatino kooperatyvinę pramonę. Mirė 1877 metais Solt Leik Sityje, Bažnyčios prezidentu išbuvęs apie 30 metų.

Išsamesnę Brigamo Jango biografiją rasite čia.

 

Dzonas Teiloras
 Džonas Teiloras

 Prezidentavimo metai: 1880–1887
 Gimimo data: 1808 m. lapkričio 1 d.
 Mirties data: 1887 m. liepos 25 d.

Džonas Teiloras gimė 1808 metų lapkričio 1 d. Milntorpe, Anglijoje. 1832 metais imigravęs į Toronto miestą Kanadoje, vertėsi statinių gamyba ir ne visą dieną dirbdo metodistų dvasininku. Juodu su žmona Leonora prie Bažnyčios prisijungė 1836 metais. Po dviejų metų jis tapo apaštalu ir palaikė glaudžius ryšius su Džozefu Smitu ir Brigamu Jangu. 1844 m. Džonas Teiloras lydėjo Džozefą Smitą į Karteidžą, Ilinojaus valst., ir buvo rimtai sužeistas, kai buvo nužudytas Džozefas Smitas. 1880 metų spalio 10 d. jis buvo palaikytas kaip Bažnyčios prezidentas. Savo vadovavimo laikotarpiu prezidentas Teiloras įkūrė mormonų kolonijas Vajominge, Kolorade, Arizonoje, Kanadoje ir Meksikoje, prižiūrėjo Pradinukų organizacijos programos vaikams veikimą visame pasaulyje ir kanonizavo Brangiojo Perlo knygą kaip Raštus. Jis mirė 1887 metų liepos 25 d. Keisvilyje, Jutos valst.

 

Vilfordas Vudrufas
Vilfordas Vudrufas

 Prezidentavimo metai: 1887–1898
 Gimimo data: 1807 m. kovo 1 d.
 Mirties data: 1898 m. rugsėjo 2 d.

Gimęs 1807 metų gegužės 1 d. ir augęs Konektikute, Vilfordas Vudrafas pagal profesiją buvo malūnininkas. Prie Bažnyčios jis prisijungė 1833 metais ir iki įšventinimo apaštalu 1839 m. tarnavo dviejose misijose. Būdamas Dvylikos Kvorumo nariu, jis dalyvavo papildomose misijose, buvo Sent Džordžo šventyklos Jutoje prezidentu ir šešerius metus tarnavo Bažnyčios istoriku. 1889 metų balandžio 7 d. jis buvo palaikytas kaip Bažnyčios prezidentas. Būdamas Bažnyčios vadovu, jis pašventino Jutos šventyklas Solt Leik Sityje ir Mantyje, prižiūrėjo Genealoginės bendrijos organizavimą ir dar kartą pabrėžė istorinių užrašų svarbą. 1890 metais, po ilgų apmastymų ir maldų, prezidentas Vudrafas gavo apreiškimą, kad Pastarųjų dienų šventieji turi nutraukti poligamijos praktikavimą. Mirė San Franciske 1898 metų rugsėjo 2 d.

 

Lorensas Snou
 Lorencas Snou

 Prezidentavimo metai: 1898–1901
 Gimimo data: 1814 m. balandžio 3 d.
 Mirties data: 1901 m. spalio 10 d.

Lorencas Snou gimė 1814 metų balandžio 3 d. Mantuoje, Ohajo valst. Jaunystėje vietoje amato mokslo jis pasirinko akademines studijas, ir hebrajų kalbos bei teologijos studijos 1836 m. atvedė jį prie atsivertimo į Bažnyčią. Prieš tapdamas Bažnyčios prezidentu 1898 metų rugsėjo 13 d., tarnavo misionieriumi ir apaštalu. Jis padėjo Bažnyčiai atsigauti po ankstesnių dešimtmečių iššūkių. Išplėtė misionierių darbą ir stabilizavo Bažnyčios finansinę padėtį ragindamas mokėti dešimtinę. Tarnaudamas Bažnyčios prezidentu 20 amžiaus pabaigoje, atvėrė naują pastarųjų dienų šventųjų istorijos erą. Mirė 1901 metų spalio 10 d., sulaukęs 87 metų.

 

Dzozefas F Smitas
Džozefas F. Smitas

 Prezidentavimo metai: 1901–1918
 Gimimo data: 1838 m. lapkričio 13 d.
 Mirties data: 1918 m. lapkričio 19 d.

Džozefas F. Smitas gimė 1838 metų lapkričio 13 d. Far Veste, Misūrio valst. 1844 metais jo tėvas Hairumas Smitas buvo nužudytas drauge su dėde Džozefu Smitu. 1848 metais jaunasis Džozefas F. Smitas padėjo savo motinai Merei Filding Smit persikelti į Jutą. Nuo 1865 iki 1874 m. tarnavo Jutos Teritorijos įstatymų leidybos srityje, vėliau tarnavo įvairiose misijose ir 1901 metų spalio 17 d. tapo Bažnyčios prezidentu. Lydėdamas Bažnyčią į 20 amžių, Džozefas F. Smitas pastarųjų dienų šventuosius atvedė prie geresnio Bažnyčios istorijos vertinimo. Jis stengėsi geriau supažindinti visuomenę su Bažnyčia, įrengdamas svarbias istorinius Bažnyčios objektus Niujorke, Misūryje ir Ilinojuje, įrengdamas lankytojų biurą bei išplėsdamas Bažnyčios misionierių bei švietimo sistemas. . Džozefas F. Smitas mirė 1918 metų lapkričio 19 d, Bažnyčios prezidentu pratarnavęs 17 metų.

 

Hyberis Grantas
Hiberis Dž. Grantas

 Prezidentavimo metai: 1918–1945 
 Gimimo data: 1856 m. lapkričio 22 d.
 Mirties data: 1945 m. gegužės 14 d.

Gimusį 1856 metų lapkričio 22 d. Solt Leik Sityje, Hiberį Džedį Grantą užaugino našle tapusi jo motina Reičel Grant. Sulaukęs 15metų, jis jau buvo pradėjęs sėkmingą verslą. Po dešimties metų jis buvo pašauktas į Dvylikos Apaštalų Kvorumą, kuriame tarnavo 37 metus. 1918 metų lapkričio 23 d. tapęs Bažnyčios prezidentu, jis pašventino tris naujas šventyklas, pradėjo gerovės programą ir padėjo pastarųjų dienų šventiesiems iškęsti Antrojo pasaulinio karo sunkumus. Verslo patirtis leido jam modernizuoti Bažnyčios organizacijas ir procedūras. Jo misionieriškos pastangos, įskaitant daugybę pasakytų kalbų ir draugiškus santykius su šalies verslo vadovais, atkreipė šalies dėmesį į Bažnyčią. 1945 metų gegužės 14 d., Hiberis Dž. Grantas mirė 27-aisiais prezidentavimo metais.

 

Dzordzas Albertas Smitas
Džordžas Albertas Smitas

 Prezidentavimo metai: 1945–1951
 Gimimo data: 1870 m. balandžio 4 d.
 Mirties data: 1951 m. balandžio 4 d.

Džordžas Albertas Smitas gimė 1870 metų balandžio 4 d. Solt Leik Sityje. Jo tėvas Džonas Henris Smitas ir senelis Džordžas A. Smitas, abu buvo Bažnyčios prezidentų patarėjai. Dirbdamas Jutos Federaliniame žemėtvarkos biure, būdamas 33 metų amžiaus, jis buvo pašauktas į Dvylikos Apaštalų Kvorumą. Nepaisant trapios sveikatos ir silpno regėjimo, kaip Bažnyčios vadovas, jis labai daug pasiekė. Bažnyčios prezidentu jis tapo 1945 metų gegužės 21 d. Po Antrojo pasaulinio karo jis suorganizavo didžiulę humanitarinę pagalbą Europai ir tarp pastarųjų dienų šventųjų labai populiarino skautų judėjimą. Po šešerių prezidentavimo metų Džordžas Albertas Smitas mirė Solt Leik Sityje savo 81-ojo gimtadienio dieną 1951 metų balandžio 4 d.

 

 

Deividas Makejus
Deividas O. Makėjus

 Prezidentavimo metai: 1951–1970
 Gimimo data: 1873 m. rugsėjo 8 d.
 Mirties data: 1970 m. sausio 18 d.

Gimęs 1873 metų rugsėjo 8 d., Deividas Omanas Makėjus vaikystę praleido Hantsvilyje, Jutos valst. Ruošdamasis darbui švietimo srityje, studijavo Veberio kuolo akademijoje ir Jutos universitete. Baigęs studijas ir misiją, 1901 metais susituokė su koledžo laikų mylimąja Ema Rei Rigs. Po penkerių metų, eidamas 32 metus, buvo pašauktas apaštalu ir 1951 metų balandžio 9 d. tapo Bažnyčios prezidentu. Jis išplėtė Bažnyčios misijos visame pasaulyje viziją, ir jam vadovaujant už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų buvo įkurti pirmieji kuolai. Jis taip pat stiprino Bažnyčios narius, vėl atkreipdamas dėmesį į šeimos gyvenimo vertybę ir į švietimą. Deividas O. Makėjus mirė 1970 metų sausio 18 d., būdamas 96 metų amžiaus, 44 metus išbuvęs Dvylikos Apaštalų Kvorume ir 19 metų – Bažnyčios prezidentu.

 

Dzozefas Fildingas Smitas
Džozefas Fildingas Smitas

 Prezidentavimo metai: 1970–1972
 Gimimo data: 1876 m. liepos 19 d.
 Mirties data: 1972 m. liepos 2 d.

Džozefas Fildingas Smitas, Džozefo F. Smito sūnus, gimė 1876 metų liepos 19 d. Solt Leik Sityje ir visą savo gyvenimą praleido tarnaudamas Bažnyčiai. Beveik tris ketvirtadalius amžiaus jis buvo misionierius, Bažnyčios istorikas, Jutos Genealoginės asociacijos ir Solt Leiko šventyklos prezidentas, apaštalas ir Bažnyčios prezidentas. Bažnyčios prezidentu jis tapo 1970 metų sausio 23 d., būdamas 93 metų amžiaus. Daugybė Džozefo Fildingo Smito, kaip vieno iš produktyviausių Bažnyčios rašytojų, knygų ir straipsnių padėjo pastarųjų dienų šventųjų kartas mokyti Bažnyčios istorijos ir doktrinos. Jam vadovaujant plėtėsi misionieriškas darbas, buvo pašventintos Ogdeno ir Provo šventyklos, sujungti ir pertvarkyti Bažnyčios žurnalai. Prezidentas Smitas mirė savo namuose Solt Leik Sityje 1972 metų liepos 2 d.

 

 

Haroldas B Ly
Haroldas B. Ly

 Prezidentavimo metai: 1972–1973
 Gimimo data: 1899 m. kovo 28 d.
 Mirties data: 1973 m. gruodžio 26 d.

Haroldas Bingamas Ly gimė 1899 metų kovo 28 d. Kliftone, Aidaho valst., ir dirbo švietimo, verslo ir valdymo srityse. Tarnaudamas kuolo prezidentu didžiosios depresijos metu, pradėjo savarankiškumo ir paramos programą, vėliau peraugusią į Bažnyčios gerovės programą. Po pašaukimo į Dvylikos Apaštalų Kvorumą 1941 metais tęsė darbą su gerovės programa ir inicijavo organizacinius pokyčius, siekiant pagerinti koordinavimą tarp Bažnyčios Vyriausiosios valdybos ir visame pasaulyje esančių pastarųjų dienų šventųjų bendruomenių. Šie pokyčiai padėjo Bažnyčiai pasiruošti greitai plėtrai, prasidėjusiai po to ėjusiais dešimtmečiais. Bažnyčios prezidentu jis tapo 1972 metų liepos 7 d. Dirbdamas šiose pareigose vos 18 mėnesių, jis daug keliavo. Prezidentas Ly mirė 1973 metų gruodžio 26 d. Solt Leik Sityje.

 

 

Spenseris Kimbolas
Spenseris V. Kimbolas

 Prezidentavimo metai: 1973–1985
 Gimimo data: 1895 m. kovo 28 d.
 Mirties data: 1985 m. lapkričio 5 d.

Gimęs 1895 metų kovo 28 d. Solt Leik Sityje, Spenseris Vulis Kimbolas augo Tečeryje, Arizonos valst. Baigęs misiją ir susituokęs su Kamila Airing, įsikūrė Saforde, Arizonos valst., augino šeimą ir vertėsi draudimo veikla. 1934 metais buvo pašauktas apaštalu ir, įveikęs rimtas sveikatos problemas, 1973 metų gruodžio 30 d., būdamas 78 metų amžiaus, tapo Bažnyčios prezidentu. Vadovavo Bažnyčiai jos dramatiško atsigavimo ir augimo laikotarpiu. Per 12 jo prezidentavimo metų dvigubai padidėjo veikiančių šventyklų skaičius, 50 procentų išaugo misionierių skaičius ir kunigystė tapo pasiekiama visiems vertiems vyrams Bažnyčios nariams. Jis mirė 1985 metų lapkričio 5 d. Solt Leik Sityje.

 

 

Ezra Taftas Bensonas
Ezra Taftas Bensonas

 Prezidentavimo metai: 1985–1994
 Gimimo data: 1899 m. rugpjūčio 4 d.
 Mirties data: 1994 m. gegužės 30 d.

Gimęs 1899 metų rugpjūčio 4 d. Vitnyje, Aidaho valst., Ezra Taftas Bensonas anksti įgavo sunkaus darbo įgūdžių dirbdamas šeimos ūkyje. Misijoje tarnavo Didžiojoje Britanijoje ir grįžęs 1926 metais susituokė su Flora Amusen. Studijavo žemės ūkį ir šioje srityje užėmė įvairias svarbias pareigas. Tarnaudamas apaštalu jis taip pat tarnavo ir JAV žemės ūkio ministru prezidento Dvaito D. Aizenhauerio vyriausybėje. Bažnyčios prezidentu jis tapo 1985 metų lapkričio 10 d. Jis pabrėžė Mormono Knygos svarbą kasdien studijuojant Raštus, misionieriškame darbe ir mokant Evangelijos. Nepaisant prastėjančios jo sveikatos, jam vadovaujant Bažnyčia ir toliau augo, buvo pašventinamos šventyklos ir misionieriškas darbas plėtėsi visame pasaulyje, ypač Rytų Europoje. Mirė 1994 metų gegužės 30 dieną, būdamas 94 metų amžiaus.

 

 

Hovardas Hanteris
Hovardas V. Hanteris

 Prezidentavimo metai: 1994–1995
 Gimimo data: 1907 m. lapkričio 14 d.
 Mirties data: 1995 m. kovo 3 d.

Gimęs 1907 metų lapkričio 14 d. Boizi, Aidaho valst., Hovardas Viljamas Hanteris jaunystėje mėgo muziką. Po vidurinės mokyklos jo grupė „Hunter's Croonaders“ penkis mėnesius gastroliavo laive „SS President Jackson“, ir tai suteikė jam galimybę pamatyti daugybę egzotiškų Azijos šalių. 1931 m. susituokęs su Klara Mei Džefs, dėl stabilesnio šeimyninio gyvenimo baigė muzikinę karjerą. Prezidentas Hanteris ėmė studijuoti teisę ir Kalifornijoje tapo sėkmingai dirbančiu teisininku. 1959 metais buvo pašauktas apaštalu, kuriuo tarnavo 35 metus, kol tapo Bažnyčios prezidentu. Trumpo prezidentavimo metu jis skatino Bažnyčios narius būti vertus lankytis šventykloje, tuo pradėdamas paspartėjusio šventyklų statymo dešimtmetį. Jis keliavo taip dažnai, kaip leido sveikata, pašventino dvi šventyklas ir dalyvavo 150-ųjų Džozefo ir Hairamo Smitų žūties metinių minėjime. Jis mirė 1995 metų kovo 3 d. Solt Leik Sityje.

 

 

Gordonas Hinklis
Gordonas B. Hinklis

 Prezidentavimo metai: 1995–2008
 Gimimo data: 1910 m. birželio 23 d.
 Mirties data: 2008 m. sausio 27 d.

Gordonas Bitneris Hinklis gimė Solt Leik Sityje, Jutos valst., 1910 metų birželio 23 d. Baigęs Jutos universitetą, buvo pašauktas tarnauti misijoje Didžioje Britanijoje. Grįžęs pasinėrė į tarnystę Bažnyčioje. Prieš pašaukiant apaštalu 1961 metais, jis dirbo Bažnyčios radijo, viešųjų ryšių ir literatūros komiteto vykdančiuoju sekretoriumi. Prieš tapdamas Bažnyčios prezidentu 1995 metų gegužės 12 d., tarnavo prezidento Kimbolo, prezidento Bensono ir prezidento Hanterio patarėju. Tapęs prezidentu, jis vadovavo intensyviausiai šventyklų statymo programai Bažnyčios istorijoje ir įsteigė Nuolatinį švietimo fondą, skirtą padėti jauniems mormonams besivystančiose šalyse gauti išsilavinimą ir tapti savarankiškiems. Jis taip pat keliavo po visą pasaulį, susitikdamas su pastarųjų dienų šventaisiais ir skatindamas juos tapti draugais naujai atsivertusiesiems ir draugauti su kitų tikėjimų žmonėmis. Televizijos interviu ir straipsnių nacionaliniuose spaudos leidiniuose dėka, jis padidino žiniasklaidos susidomėjimą Bažnyčia ir pagerino jos įvaizdį. Prezidentas Hinklis mirė 2008 m. sausio 27 d. Solt Leik Sityje.

 

 

Tomas Monsonas
Tomas S. Monsonas

 Prezidentavimo metai: Nuo 2008 iki dabar
 Gimimo data: 1927 m. rugpjūčio 21 d.

Tomas Spenseris Monsonas gimė 1927 metų rugpjūčio 21 d. Solt Leik Sityje, Jutos valst. Prieš Antrojo pasaulinio karo pabaigą jis tarnavo Jungtinių Valstijų laivyne. 1950 metais, būdamas 22 metų amžiaus, buvo pašauktas tarnauti vyskupu, o dar po penkerių metų – kuolo prezidentūroje. Nuo 1959 iki 1962 m. tarnavo Bažnyčios Kanados misijos, įsikūrusios Toronte, Ontarijo valst., prezidentu. Grįžęs iš Kanados 1963 metais, netrukus jis, būdamas 36-ių, buvo palaikytas kaip Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys. Prieš tapdamas Bažnyčios prezidentu, tarnavo prezidento Ezros Tafto Bensono, prezidento Hovardo V. Hanterio ir prezidento Gordono B. Hinklio patarėju.

Išsamesnę prezidento Monsono biografiją rasite čia.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.