Pranešimai spaudai

Bažnyčia siunčia reikmenis į Kiniją, kad padėtų kovoti su koronavirusu

Toliau didėjant susirūpinimui dėl kvėpavimo ligas sukeliančio koronaviruso, Bažnyčią į Kiniją siunčia siuntas su medicinos reikmenimis.

Pirmoji Prezidentūra paskelbė, kad keičiasi apeiginiai šventyklos drabužiai

Pirmoji Prezidentūra pritaikė drabužius, kad būtų paprastesni, patogesni ir prieinamesni, taip pat kad šventyklos apeigų dalyviai jaustųsi geriau.

Pirmosios Prezidentūros 2019 metų kalėdinė žinia

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra pasidalino šia 2019 metų kalėdine žinia

Prezidento Raselo M. Nelsono 2019 metų tarnystės vizitai Pietryčių Azijoje

Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas 2019 m. lapkričio 17–21 dienomis lankė pastarųjų dienų šventuosius bei kitus Pietryčių Azijos gyventojus

Gvido Senkans pašauktas nauju Rytų Europos krašto patriarchu

„Patriarchalinis palaiminimas, kurį suteikia įšventintas patriarchas, lyg žvaigždė, kuria galime sekti, tai yra asmeninis Dievo apreiškimas kiekvienam asmeniuižinai..."

Šeimos istorijos seminaras Vilniuje

2019 m. spalio 26 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios susirinkimų namuose įvyko genealogijos seminaras. Į jaukų renginį susirinkę nariai ir svečiai išklausė įžanginę kalbą ir liudijimus apie genealoginį darbą.

Pranešimas apie jaunimui stiprinti skirtus pakeitimus

Bažnyčios vadovai pranešė apie Aarono kunigijos kvorumų ir Merginų organizacijos klasių pakeitimus, suteiksiančius vaikinų ir merginų organizacijoms daugiau galimybių visapusiškai augti.

189-oji pusmetinė visuotinė konferencija

2019 m. spalio 5–6 d. Solt Leik Sityje, Jutos valst. vyks 189-oji pusmetinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinė konferencija.

Prasidėjo visuotinės konferencijos susirinkimai vadovams

Pranešama apie naują Bažnyčios tvarką dėl apeigų, įskaitant susirinkimų namuose ir šventyklose atliekamus krikštus, liudytojų

Renginyje „Veidas į veidą“ Bažnyčios vadovai jaunus suaugusiuosius skatina su tikėjimu veržtis pirmyn

Bažnyčios vadovai dalyvavo tiesioginėje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pasaulinės dvasinės valandėlės „Veidas į veidą“ jauniems suaugusiesiems transliacijoje.