Pranešimai spaudai

Prezidentas Nelsonas pabrėžia Jėzaus Kristaus vardo svarbą Bažnyčios pavadinime: „Tai Jo Bažnyčia“

Prezidentas Nelsonas sakė, kad pastarųjų dienų šventieji turi žvelgti į priekį ir atminti, kad Dievas padės Bažnyčiai vartoti teisingą jos pavadinimą.

Bažnyčia paskelbia apie kitokį Evangelijos mokymo namuose ir Bažnyčioje santykį

Nuo 2019 m. sausio bus pakeistas sekmadieninių susirinkimų tvarkaraštis

Visame pasaulyje žinomas Mormonų Tabernakulio choras keičia pavadinimą

Tabernakulio choras dabar vadinsis „Šventyklos aikštės Tabernakulio choras“ (The Tabernacle Choir at Temple Square)

188-oji pusmetinė visuotinė konferencija

2018 m. spalio 6–7 d. Solt Leik Sityje, Jutos valst. vyks 188-oji pusmetinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinė konferencija.

Pirmas serijos „Šventieji“ tomas jau pasiekiamas

Keturių tomų pasakojamoji istorija, pavadinta „Šventieji. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios istorija“, – tai autentiški pasakojimai apie pionierius, kurie įtvirtino Bažnyčią visoje žemėje.

Bažnyčios pavadinimas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas padarė pareiškimą dėl Bažnyčios pavadinimo

Ką reiškia būti Kristaus meilės atstovais pasauliui? Tai reiškia nuolankumą – sako naujieji apaštalai

Vyresnieji Džeritas V. Gongas ir Ulysis Soaresas susitiko su žiniasklaida pasikalbėti apie savo įspūdžius, patirtus keliaujant po pasaulį ir dalijantis Kristaus meile

Bus ruošiami nauji pastarųjų dienų šventųjų Giesmyno ir Vaikiškų dainelių knygos leidimai

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia iš pagrindų peržiūrės dvi bažnytinės muzikos knygas

Prezidento Nelsono kvietimas jaunimui dalyvauti „svarbiausiame siekyje“ žemėje

Prezidentas Raselas M. Nelsonas pasaulinėje dvasinėje valandėlėje jaunimui sakė: „Žinodami, kad jūsų gyvenimui vadovauja Dievas, nepriklausomai nuo iššūkių ir nusivylimų, kurių gali būti ir bus, jausite ramybę ir džiaugsmą.“

Ketvirtis amžiaus Lietuvoje

Gegužės 19 d. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariai iš visos šalies rinkosi drauge paminėti praėjusius 25-erius metus Lietuvoje.