Pranešimai spaudai

Pranešimas apie jaunimui stiprinti skirtus pakeitimus

Bažnyčios vadovai pranešė apie Aarono kunigijos kvorumų ir Merginų organizacijos klasių pakeitimus, suteiksiančius vaikinų ir merginų organizacijoms daugiau galimybių visapusiškai augti.

189-oji pusmetinė visuotinė konferencija

2019 m. spalio 5–6 d. Solt Leik Sityje, Jutos valst. vyks 189-oji pusmetinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinė konferencija.

Prasidėjo visuotinės konferencijos susirinkimai vadovams

Pranešama apie naują Bažnyčios tvarką dėl apeigų, įskaitant susirinkimų namuose ir šventyklose atliekamus krikštus, liudytojų

Renginyje „Veidas į veidą“ Bažnyčios vadovai jaunus suaugusiuosius skatina su tikėjimu veržtis pirmyn

Bažnyčios vadovai dalyvavo tiesioginėje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pasaulinės dvasinės valandėlės „Veidas į veidą“ jauniems suaugusiesiems transliacijoje.

Prezidento Raselo M. Nelsono 2019 m. tarnystė Lotynų Amerikoje

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas nuo 2019 m. rugpjūčio 24 d. iki 2019 m. rugsėjo 2 d. lankė Lotynų Amerikos pastarųjų dienų šventuosius ir kitus žmones.

Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa apsilankė Lisabonos šventykloje

Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa apsilankė Lisabonos šventykloje

Bažnyčia Solt Leik Sityje organizuoja renginius Jungtinių Tautų konferencijai

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovai Solt Leik Sityje organizuoja renginius, susijusius su 68-ąja Jungtinių Tautų pilietinės visuomenės konferencija.

Tarptautinė jaunimo konferencija Švedijoje

Rugpjūčio 20–23 dienomis Švedijoje vyko tarptautinė jaunimo konferencija. Šioje konferencijoje dalyvavo jaunimas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Ukrainos.

Pareiškimas apie Išminties žodį

Naujausiose Bažnyčios nariams skirtose publikacijose Bažnyčios vadovai paaiškino, kad Išminties žodis draudžia kai kurias medžiagas.

Bažnyčios vadovams pranešama apie naująją pasaulinę iniciatyvą vaikams ir jaunimui

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovai gavo pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie naujosios pasaulinės iniciatyvos vaikams ir jaunimui įgyvendinimą.