Stiliaus vadovas – Bažnyčios pavadinimas

Stiliaus vadovas – Bažnyčios pavadinimas

Tema

Oficialus Bažnyčios pavadinimas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Šis pilnas pavadinimas buvo duotas Dievo apreiškimu Džozefui Smitui 1838 m.

Nors terminas „Mormonų Bažnyčia“ seniai viešai vartojamas kaip Bažnyčios pravardė, tai nėra įteisintas pavadinimas ir Bažnyčia neskatina jo vartoti.

Kai rašote apie Bažnyčią, prašome laikytis šių nurodymų:

  • Pageidautina, kad nurodydami jį pirma kartą, parašytumėte pilną Bažnyčios pavadinimą: „Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia“.
  • Prašome vengti frazių „Mormonų bažnyčia“, „PDŠ bažnyčia“ bei „Pastarųjų Dienų Šventųjų bažnyčia“.
  • Kai reikia sutrumpinti, rekomenduojame rašyti „Bažnyčia“ arba „Jėzaus Kristaus Bažnyčia“.
  • Kai rašoma apie Bažnyčios narius, geriausia naudoti „pastarųjų dienų šventieji“, nors žodis „mormonai“ taip pat yra priimtinas.
  • Žodis „mormonas“ labiausiai tinka tikriniams vardams, tokiems kaip Mormono knyga, Mormonų tabernakulio choras ar Mormonų kelias, arba vartoti kaip būdvardį, tokiose frazėse kaip „mormonų pionieriai“.
  • Terminas „mormonizmas“ yra priimtinas apibūdinant unikalų Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios doktrinos, kultūros ir gyvenimo būdo derinį.
  • Kai kalbama apie žmonių ar organizacijų praktikuojamą poligamiją, netinka vartoti tokius terminus, kaip „mormonai“, „mormonų fundamentalistai“, „mormonų disidentai“ ir pan. „The Associated Press“ stiliaus vadove parašyta: „Terminą mormonas taikyti kitoms <…> bažnyčioms, atskilusioms po [Džozefo] Smito mirties, yra neteisinga.“

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.