Aukštasis kunigas

Aukštasis kunigas

Tema

Melchizedeko kunigystės pareigybė. Kai verti Bažnyčios nariai vyrai pašaukiami tarnauti kuolo prezidentūroje, aukštojoje taryboje arba vyskupijoje ar kitu kuolo prezidento sprendimu, jie yra įšventinami aukštaisiais kunigais. Daug mormonų vyrų yra aukštieji kunigai, ir šios pareigos nereikalauja specialaus išsilavinimo.

Kiekviename kuole yra vienas aukštųjų kunigų kvorumas. Kvorumui pirmininkauja kuolo prezidentūra. Kiekvienoje apylinkėje aukštieji kunigai yra suorganizuoti į aukštųjų kunigų grupę.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.