Lankanti mokytoja

Lankanti mokytoja

Tema

Lankanti mokytoja – tai moteris, pastarųjų dienų šventųjų apylinkėje ar skyriuje paskirta prižiūrėti ir lankyti kitą moterį. Kiekvienai moteriai yra skiriamos dvi lankančiosios mokytojos, kurios susisiekia su ja bent kartą per mėnesį ir skatina jos pastangas gyventi pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją. Šių reguliarių apsilankymų metu perduodama dvasinio pamokymo žinia, pritaikyta lankomų asmenų ir šeimų asmeniniams poreikiams. Jų perduodamos žinios dažnai paskatina Evangelijos aptarimą, tokiu būdu moterys drauge mokosi.

„Lankančios mokytojos tarnauja atstovaudamos Gelbėtoją. Mūsų rankos tai Jo rankos, mūsų meilė tai Jo meilė, o mūsų tarnavimas tai Jo tarnavimas. Geros lankančios mokytojos pažįsta savo lankomas seseris. Jos jas myli, joms tarnauja ir padeda mokytis Evangelijos… Jos susitelkia į namų ir gyvenimų sustiprinimą. Nėra didesnės privilegijos, kaip rūpintis kitais ir stiprinti juos“, – sakė visuotinė Paramos bendrijos prezidentė Džiulė B. Bek.

Be dvasinio šio tarnavimo aspekto, lankančios mokytojos padeda pasirūpinti ir laikinaisiais moterų ir jų šeimų poreikiais. Pavyzdžiui, gimus vaikui, lankančioji sesuo gali pagaminti maistą, o moteriai susirgus – padėti sutvarkyti namus.

Bažnyčioje daugelis moterų turi galimybę tarnauti lankančiomis mokytojomis. Lankomojo mokymo programą koordinuoja Paramos bendrija, kiekvienoje pastarųjų dienų šventųjų bendruomenėje veikianti organizacija.

Lankomasis mokymas drauge su namų mokymo programa padeda pasirūpinti pastarųjų dienų šventųjų poreikiais. Namų mokytojai tai du vyrai, paskirti mokyti visus, gyvenančius jų lankomų šeimų namuose. 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.