Namų mokytojas

Namų mokytojas

Tema

Namų mokytojas – tai vyras, paskirtas rūpintis nariais savo pastarųjų dienų šventųjų apylinkėje arba skyriuje ir jiems padėti. Kiekvienai bendruomenės šeimai arba asmeniui yra priskiriami du namų mokytojai; šie kunigystę turintys asmenys jiems priskirtus asmenis ir šeimas lanko kiekvieną mėnesį, kad padėtų ir palaikytų jų pastangas gyventi vadovaujantis principais, kurių mokė Jėzus Kristus.

Šių reguliarių apsilankymų metu būna perduodama dvasinio pamokymo žinia, pritaikyta lankomų asmenų ir šeimų asmeniniams poreikiams. Namų mokytojai taip pat rūpinasi laikinaisiais narių poreikiais.

„Namų mokymas tai ne vien programa. Tokiu būdu kunigija prižiūri šventuosius ir siekia įvykdyti Bažnyčios misiją. Namų mokymas tai ne vien pavedimas. Tai šventas pašaukimas“, – sakė buvęs Bažnyčios prezidentas Ezra Taftas Bensonas.

Namų mokymas drauge su moterų Paramos bendrijos vykdomo lankomojo mokymo programa padeda pasirūpinti pastarųjų dienų šventųjų poreikiais. Kiekvieną bendruomenės moterį. lanko dvi kitos moterys – jai paskirtos lankančiosios mokytojos. 


 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.