Pranešimas spaudai

Pranašas Vatikane susitiko su popiežiumi Pranciškumi

2019 m. kovo 9 d., šeštadienį Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas Vatikane susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Tai buvo pirmas pastarųjų dienų šventųjų prezidento susitikimas su popiežiumi. Šis vizitas vyko dieną prieš  prezidentui Nelsonui pašventinant pirmą Bažnyčios šventyklą Romoje. Prezidentą Nelsoną lydėjo prezidentas M. Raselas Balardas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo.

Po 33 minutes trukusio susitikimo prezidentas Nelsonas ir prezidentas Balardas susitiko su žiniasklaidos atstovais. „Tai buvo ypač širdingas, nepamirštamas patyrimas. Jo Šventenybė buvo labai maloningas, šiltas ir svetingas“, – sakė prezidentas Nelsonas. Jis tęsė: „Jis nepaprastai malonus, nuostabus žmogus, ir katalikams labai pasisekė, kad jie turi tokį maloningą, rūpestingą, mylintį ir gabų vadovą.“

 

Prezidentas Nelsonas sakė: „Kalbėjome apie bendrą mūsų susirūpinimą dėl visame pasaulyje kenčiančių žmonių ir būtinybę palengvinti jų kančias. Kalbėjome apie religijos laisvės svarbą, šeimos svarbą, bendrą susirūpinimą dėl Bažnyčios jaunimo, apie žmonių supasaulėjimą ir būtinybę jiems ateiti pas Dievą, garbinti Jį, melstis Jam ir turėti tą stabilumą, kurį į jų gyvenimą atneš Jėzus Kristus.“

Pasak prezidento Balardo, jie kalbėjo apie glaudų abiejų tikėjimų bendradarbiavimą humanitariniuose projektuose. „Jo Šventenybei paaiškinome, kad glaudžiai bendradarbiaujame, kad vykdome bendrus projektus su Katalikų pagalbos tarnybomis 43-ose pasaulio šalyse. Petys petin bendradarbiavome stengdamiesi palengvinti kančias. Jį tai labai sudomino.“

Susirinkime taip pat dalyvavo vyresnysis Alesandras Dini-Čiačis – vietinis vadovas Romoje. Jis sakė: „Mane labai įkvėpė šis reginys – du pagrindinių pasaulio tikėjimų vadovai susitinka ir broliškai bendrauja. Gražu tai matyti ir, žinoma, iš to galime pasimokyti, kaip bendrauti su kitų tikėjimų žmonėmis.“ Susitikime dalyvavęs Septyniasdešimties narys Masimas De Feo sakė, kad vadovai iš karto rado bendrą kalbą. „Buvo nuostabu matyti, kaip po minutės jie bendrauja lyg seni draugai. Prezidentas Nelsonas ir popiežius Pranciškus vienas kitam rodė gausybę meilės ir pagarbos.“

Pastarųjų dienų šventųjų vadovai siekė dialogo su kitais tikėjimais nuo pirmųjų mūsų tikėjimo dienų. 2018 m. tapęs Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovu, prezidentas Nelsonas susitiko su Romos katalikų prelatais keliose savo tarnybinėse viešnagėse. Praeitą lapkritį Teksase jis susitiko su arkivyskupu Gustavu Garsija-Sileriu iš katalikų San Antonijo arkivyskupijos. Praeitą mėnesį Arizonoje jis kalbėjosi su didžiai gerbiamu Tomu Dž. Olmstedu, katalikų vyskupu Fenikse. Prezidentas Nelsonas per savo 35 metų tarnystę apaštalu lankydamasis 130-yje šalių, kad tarnautų pastarųjų dienų šventiesiems ir tikėjimo draugams, daug kartų dalyvavo panašiuose susitikimuose.

2018 m. spalį prezidentą Nelsoną, besilankantį Urugvajuje, kalbino Seržio Rubinas, popiežiaus Pranciškaus biografas. Prezidentas Nelsonas ir ponas Rubinas trumpai aptarė Italijos Romos šventyklą. „Vertiname popiežiaus ir Vatikano gerumą. Jie nepaprastai maloniai mus sutiko“, – tada pasakė pranašas.

Katalikų ir pastarųjų dienų šventųjų bažnyčių dialogas Vatikane apima ir prezidento Henrio B. Airingo (ankstesnio Bažnyčios prezidento Tomo S. Monsono patarėjo) rankos paspaudimą popiežiui Pranciškui per Vatikano aukščiausio lygio susitikimą santuokos klausimais. 2010 metais prezidentas Balardas lankėsi pas katalikų vadovus Vatikane. 1995 metais tuometinis prezidentas Gordonas B. Hinklis Vatikano bibliotekai padovanojo „Mormonizmo enciklopediją“.

Katalikų ir pastarųjų dienų šventųjų vadovai susitiko ir daugelyje kitų vietų. Pavyzdžiui, 2010 metais kardinolas Pranciškus Georgas (1937–2015), tuometinis Jungtinių Valstijų katalikų vyskupų konferencijos vadovas, kalbėjo Brigamo Jango universitete ir susitiko su pastarųjų dienų šventųjų apaštalais. Palyginti neseniai apaštalai aptarė bendrus klausimus su kardinolu Timočiu Dolanu, Niujorko arkivyskupu. Keletas katalikų vadovų lankėsi Jutoje. Tarp jų yra arkivyskupas Jozefas Kurcas (tuometinis Jungtinių Valstijų katalikų vyskupų konferencijos prezidentas), kuris 2016 m. lankėsi Šventyklos aikštėje, ir Filadelfijos arkivyskupas Čarlzas Dž. Čaputas, keletą kartų kalbėjęs Brigamo Jango universitete. 2015 m. arkivyskupas Čarlzas Dž. Čaputas paprašė vyresnįjį D. Todą Kristofersoną iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo Pasauliniame susitikime šeimų klausimais Filadelfijoje pasidalyti principais, kuriuos pastarųjų dienų šventieji taiko, kad sustiprintų šeimas.


Prezidentas Nelsonas: „Šiandien kartu su prezidentu M. Raselu Balardu Vatikane susitinkame su jo Šventenybe Popiežiumi Pranciškumi. Jis yra mielas, puikus, nuolankus, gabus, maloningas žmogus. Labai jį gerbiu.

Manau, kad ši graži diena – ne atsitiktinumas. Štai mes čia saulėtą, šiltą kovo dieną ir viskas mums palanku. Manau, kad mūsų Dangiškasis Tėvas patenkintas.

Kalbėjome apie bendrą rūpestį, kaip sumažinti žmonių kančias ir apie mūsų norą sustiprinti šeimas. Taip pat aptarėme didėjantį žmonių supasaulėjimą ir apie stabilumą, kurį atneša tikėjimas Jėzumi Kristumi.

Pamatėme, kad turime daug bendro. Doktrinos skirtumai realūs – ir jie svarbūs, – bet jie ne tokie svarbūs, kaip tai, ką turime bendro. Užuot statę skiriančias sienas, mes galime statyti draugystės tiltus.

Jis ir aš sutariame, kad tarnystė yra svarbi Jėzaus Kristaus pasekėjų gyvenimo dalis. Galiausiai, gera šiame gyvenime daro žmogus žmogui – ne prezidentas popiežiui.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.